វីដេអូ Everton - Manchester United (1-2), Premier League 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

39%
61%

ស៊ុត

5
9

ស៊ុតចំទី

1
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
4

ហ្វីឃីក

17
8

ជំហរក្រៅល្បែង

1
4

បោះបាល់

13
20

រក្សាទុក

2
0
វីដេអូ
Three Points & Ronaldo’s 700th Club Goal 😍 | Everton 1-2 Man Utd | Highlights
៥ ខែមុន - youtube.com
វីដេអូ
ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
+4
មិនមានគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទី
82'
ការពិនិត្យគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទី
82'
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

39%
61%

ស៊ុតចំទី

1
3
ស្ថិតិ
Three Points & Ronaldo’s 700th Club Goal 😍 | Everton 1-2 Man Utd | Highlights
៥ ខែមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១០-០៩ ១៨:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
39 258
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
David Coote
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.4 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Frank Lampard
Erik ten Hag
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៩ មេសា
ផព
10
Everton
Manchester United
០២ តុលា
ផព
11
Manchester United
Everton
០៧ សីហា
ផព
40
Manchester United
Everton
០៦ កុម្ភៈ
ផព
33
Manchester United
Everton
២៣ ធ្នូ
ផព
02
Everton
Manchester United
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព