Netherlands U19 - Luxembourg U19 (2-0), U19 European Championship, QF 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង2-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ