Academico Viseu U19 - FC Porto U19 (2-1), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ