Aldershot Town FC - Bromley FC (0-1), National League 2022, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៨-២០ ១៤:០០
ការប្រជែង
National League
កំពស់មធ្យម
180.8 cm
183.8 cm
អាយុមធ្យម
26.2 ឆ្នាំ
27.5 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២៦ មេសា
ផព
11
Bromley FC
Aldershot Town FC
១៥ មករា
ផព
02
Aldershot Town FC
Bromley FC
២៣ តុលា
ផព
23
Aldershot Town FC
Bromley FC
២២ ឧសភា
ផព
23
Aldershot Town FC
Bromley FC
៣០ មករា
ផព
20
Bromley FC
Aldershot Town FC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព