Altrincham FC - Yeovil Town (2-2), National League 2022, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៨-២០ ១៤:០០
ការប្រជែង
National League
អាយុមធ្យម
26.7 ឆ្នាំ
26 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៥ ឧសភា
ផព
01
Altrincham FC
Yeovil Town
១២ តុលា
ផព
11
Yeovil Town
Altrincham FC
២២ ឧសភា
ផព
43
Altrincham FC
Yeovil Town
១៣ កុម្ភៈ
ផព
20
Yeovil Town
Altrincham FC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព