Anadia FC U19 - CD Tondela U19 (1-1), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
CD Tondela
CD Tondela U19
Anadia FC
Anadia FC U19