Anadia FC U19 - Gil Vicente U19 (3-4), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-4
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Anadia FC
Anadia FC U19
ផព
74
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Anadia FC
Anadia FC U19
ផព
13
Anadia FC
Anadia FC U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19