Belenenses U19 - SL Benfica U19 (2-1), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
SL Benfica
SL Benfica U19
Belenenses
Belenenses U19
ផព
13
Belenenses
Belenenses U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
11
Belenenses
Belenenses U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
30
SL Benfica
SL Benfica U19
Belenenses
Belenenses U19
ផព
71
SL Benfica
SL Benfica U19
Belenenses
Belenenses U19