Boavista Porto U19 - FC Porto U19 (1-4), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-4
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Porto
FC Porto U19
ផព
20
FC Porto
FC Porto U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
12
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Porto
FC Porto U19
ផព
11
FC Porto
FC Porto U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
23
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Porto
FC Porto U19