Boavista Porto U19 - Gil Vicente U19 (1-2), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19
ផព
01
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
14
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19
ផព
10
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
22
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19