FC Barcelona U19 - FC Porto U19 (0-4), UEFA Youth League 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-3
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Youth League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
FC Porto
FC Porto U19
FC Barcelona
FC Barcelona U19