FC Porto U19 - Lusitania FC Lourosa U19 (7-0), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ7-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ