FC Porto U19 - Sporting CP U19 (2-1), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
FC Porto
FC Porto U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Porto
FC Porto U19
ផព
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Porto
FC Porto U19
ផព
31
FC Porto
FC Porto U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
02
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Porto
FC Porto U19