England U17 - Netherlands U17 (0-1), U17 European Championship QF 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 European Championship QF
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
52
Netherlands
Netherlands U17
England
England U17
ផព
00
England
England U17
Netherlands
Netherlands U17