តារាង Inter U19 - SL Benfica U19 (1-1), UEFA Youth League 2023, International Youth

UEFA Youth League - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Red Bull Salzburg
FC Red Bull Salzburg U19
6
4
2
0
16
8
8
14
2
Inter
Inter U19
6
1
4
1
9
9
0
7
3
SL Benfica
SL Benfica U19
6
1
3
2
8
10
-2
6
4
Real Sociedad
Real Sociedad U19
6
1
1
4
8
14
-6
4

Playoffs
Qualification playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Youth League
សំណុ