Johor Darul Ta'zim - Kelantan Darul Naim FC (4-0), FA Cup 2024, Malaysia

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
FA Cup
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
Kelantan Darul Naim FC
Kelantan Darul Naim FC
Johor Darul Ta'zim
Johor Darul Ta'zim
ផព
60
Johor Darul Ta'zim
Johor Darul Ta'zim
Kelantan Darul Naim FC
Kelantan Darul Naim FC