Napoli U19 - SC Braga U19 (2-2), UEFA Youth League 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Youth League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
SC Braga
SC Braga U19
Napoli
Napoli U19