Netherlands U17 - Croatia U17 (1-1), U17 European Championship 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 European Championship
សំណុ