SC Braga U19 - 1. FC Union Berlin U19 (1-0), UEFA Youth League 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Youth League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
14
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin U19
SC Braga
SC Braga U19