SC Braga U19 - FC Vizela U19 (1-1), U19 Campeonato Nacional 2019, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
FC Vizela
FC Vizela U19
SC Braga
SC Braga U19