SC Braga U19 - Sporting CP U19 (1-3), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-3
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Braga
SC Braga U19
ផព
11
SC Braga
SC Braga U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
02
SC Braga
SC Braga U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
00
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Braga
SC Braga U19
ផព
22
SC Braga
SC Braga U19
Sporting CP
Sporting CP U19