SC Braga U19 - Vitória S.C. U19 (2-1), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
SC Braga
SC Braga U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
ផព
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
SC Braga
SC Braga U19
ផព
03
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
SC Braga
SC Braga U19
ផព
31
SC Braga
SC Braga U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
ផព
01
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
SC Braga
SC Braga U19