SL Benfica U19 - Sporting CP U19 (3-2), U19 Campeonato Nacional 2021, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
ពហុ/កដ
Benfica Campus
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
21
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
22
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
20
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19