Sporting CP U19 - SL Benfica U19 (0-1), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
32
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
02
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
21
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19