Sporting CP U19 - SL Benfica U19 (0-4), UEFA Youth League 2022, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-3
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Youth League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
32
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
02
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
21
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19