Switzerland U17 - Netherlands U17 (2-0), U17 European Championship 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 European Championship
សំណុ