Wrexham AFC - Maidstone United FC (5-0), National League 2022, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៨-២០ ១៤:០០
ការប្រជែង
National League
កំពស់មធ្យម
182.2 cm
181.8 cm
អាយុមធ្យម
27 ឆ្នាំ
29.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៦ មីនា
ផព
10
Wrexham AFC
Maidstone United FC
១៧ វិច្ឆិកា
ផព
11
Maidstone United FC
Wrexham AFC
២៤ មីនា
ផព
10
Wrexham AFC
Maidstone United FC
១៩ សីហា
ផព
21
Maidstone United FC
Wrexham AFC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព