Daniele Quieto (FC Internazionale Milano U19) - ប្រវត្តិរូបអ្នកលេង

Daniele Quieto
Daniele Quieto

Daniele Quieto

អ្នកតាមដាន 0

ពណ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ស្ថិតិ

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ

អាជីប - យុវជន

ការប្រកួត (ស៊ុតចូល)
FC Internazionale Milano
FC Internazionale Milano U19
- ពេលនេះ
40 (6)