Schalke 04, Germany - បុរស 2022 ក្រុម, ពិន្ទុផ្សាយតផ្ទាល់, តារាង

Schalke 04

អ្នកតាមដាន 56.1k

ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព