លទ្ធផល - SSV Reutlingen U19, Germany (បុរស)

SSV Reutlingen
SSV Reutlingen

SSV Reutlingen U19

អ្នកតាមដាន 0

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
71
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln U19
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
32
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
03
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
51
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim U19
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
FC Augsburg
FC Augsburg U19

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ