តារាង - SSV Reutlingen U19, Germany (បុរស)

SSV Reutlingen
SSV Reutlingen

SSV Reutlingen U19

អ្នកតាមដាន 0

A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Augsburg
FC Augsburg U19
3
2
0
1
7
3
4
6
2
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim U19
3
2
0
1
7
5
2
6
3
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching U19
3
1
0
2
4
5
-1
3
4
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
3
1
0
2
3
8
-5
3

Playoffs
A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln U19
3
2
1
0
14
5
9
7
2
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
3
2
0
1
5
9
-4
6
3
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
3
1
1
1
3
2
1
4
4
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19
3
0
0
3
5
11
-6
0