លទ្ធផល - TSV 1860 München, Germany (បុរស)

TSV 1860 München
TSV 1860 München

TSV 1860 München

អ្នកតាមដាន 3397

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
10
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Hallescher FC
Hallescher FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
31
TSV 1860 München
TSV 1860 München
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
20
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
00
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
11
TSV 1860 München
TSV 1860 München
SV Sandhausen
SV Sandhausen

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
VfB Lübeck
VfB Lübeck
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
41
TSV 1860 München
TSV 1860 München
MSV Duisburg
MSV Duisburg

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
10
SV Waldhof Mannheim 07
SV Waldhof Mannheim 07
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
20
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
30
Borussia Dortmund II
Borussia Dortmund II U23
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
TSV 1860 München
TSV 1860 München
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
23
1. FC Saarbrucken
1. FC Saarbrucken
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
01
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Jahn Regensburg
Jahn Regensburg

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
21
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
TSV 1860 München
TSV 1860 München
SC Freiburg II
SC Freiburg II U23

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Preußen Münster
Preußen Münster
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Dynamo Dresden
Dynamo Dresden

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
SSV Ulm 1846
SSV Ulm 1846
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
TSV 1860 München
TSV 1860 München
SC Verl
SC Verl

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
02
Hallescher FC
Hallescher FC
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
12
TSV 1860 München
TSV 1860 München
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
30
SV Sandhausen
SV Sandhausen
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
TSV 1860 München
TSV 1860 München
VfB Lübeck
VfB Lübeck

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
03
MSV Duisburg
MSV Duisburg
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
TSV 1860 München
TSV 1860 München
SV Waldhof Mannheim 07
SV Waldhof Mannheim 07

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
SC Verl
SC Verl
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
SSV Ulm 1846
SSV Ulm 1846

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Dynamo Dresden
Dynamo Dresden
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Preußen Münster
Preußen Münster

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
SC Freiburg II
SC Freiburg II U23
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Jahn Regensburg
Jahn Regensburg
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
1. FC Saarbrucken
1. FC Saarbrucken

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Borussia Dortmund II
Borussia Dortmund II U23

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen
TSV 1860 München
TSV 1860 München

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
TSV 1860 München
TSV 1860 München
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld