លទ្ធផល - Super League 2023/2024, Greece

Super League
Super League

Super League

អ្នកតាមដាន 142k

18
31

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
OFI Crete
OFI Crete
Volos NPS
Volos NPS

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
Panserraikos FC
Panserraikos FC
OFI Crete
OFI Crete

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
PAS Lamia FC
PAS Lamia FC
PAS Giannina
PAS Giannina

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
12
Panathinaikos FC
Panathinaikos FC
AEK Athens
AEK Athens

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
Atromitos Athinon
Atromitos Athinon
Volos NPS
Volos NPS

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
Panserraikos FC
Panserraikos FC
Panetolikos FC
Panetolikos FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
AE Kifisia FC
AE Kifisia FC
Atromitos Athinon
Atromitos Athinon

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Panetolikos FC
Panetolikos FC
PAS Giannina
PAS Giannina

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
PAS Giannina
PAS Giannina
AE Kifisia FC
AE Kifisia FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
22
Volos NPS
Volos NPS
PAS Lamia FC
PAS Lamia FC