Anadia FC U19 - Boavista Porto U19 (0-0), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
13
Anadia FC
Anadia FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
21
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Anadia FC
Anadia FC U19