Argentina U20 - Nigeria U20 (0-2), U20 WC 2023, International Youth

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U20 WC
ពហុ/កដ
Estadio San Juan del Bicentenario
ឣជកណ
Glenn Nyberg
កំពស់មធ្យម
181.1 cm
174.4 cm
អាយុមធ្យម
19.6 ឆ្នាំ
19.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Javier Mascherano
Ladan Isah Bosso
សំណុ