Bosnia and Herzegovina U19 - Netherlands U19 (0-3), U19 European Championship, QF 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
60
Netherlands
Netherlands U19
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina U19