CD Nacional Madeira U19 - Academica de Coimbra U19 (3-2), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
ពហុ/កដ
Estadio da Madeira
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
CD Nacional Madeira
CD Nacional Madeira U19