CF Montreal - Tampa Bay Rowdies (1-4), MLS Preseason 2024, USA

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-4
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
MLS Preseason
កំពស់មធ្យម
179.5 cm
180.6 cm
អាយុមធ្យម
24.5 ឆ្នាំ
23.9 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Tampa Bay Rowdies
Tampa Bay Rowdies
CF Montreal
CF Montreal
ផព
21
Tampa Bay Rowdies
Tampa Bay Rowdies
CF Montreal
CF Montreal