Czechia U21 - Denmark U21 (0-0), U21 UEFA European Championship, Qualification 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U21 UEFA European Championship, Qualification
អ្នកចូលរួម
4 263
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
24
Czechia
Czechia U21
Denmark
Denmark U21