Czechia U21 - Northern Ireland U21 (3-0), U21 Friendly Games 2024, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង2-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U21 Friendly Games
អ្នកចូលរួម
2 892
សំណុ