Czechia U19 - Scotland U19 (2-0), U19 European Championship, QF 2024, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Scotland
Scotland U19
Czechia
Czechia U19