England U17 - Switzerland U17 (4-2), U17 European Championship 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 European Championship
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
England
England U17
Switzerland
Switzerland U17
ផព
52
England
England U17
Switzerland
Switzerland U17
ផព
10
Switzerland
Switzerland U17
England
England U17