Fiorentina - Lazio (2-1), Serie A 2024, Italy

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Serie A
អ្នកចូលរួម
25 190
ពហុ/កដ
Stadio Artemio Franchi
ឣជកណ
Marco Guida
កំពស់មធ្យម
181.8 cm
181.7 cm
អាយុមធ្យម
25.8 ឆ្នាំ
25.9 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Vincenzo Italiano
Maurizio Sarri
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Lazio
Lazio
Fiorentina
Fiorentina
ផព
11
Lazio
Lazio
Fiorentina
Fiorentina
ផព
04
Fiorentina
Fiorentina
Lazio
Lazio
ផព
03
Fiorentina
Fiorentina
Lazio
Lazio
ផព
10
Lazio
Lazio
Fiorentina
Fiorentina