Liverpool - Everton (2-1), FA Cup 2018, England

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
FA Cup
កំពស់មធ្យម
183.9 cm
185.3 cm
អាយុមធ្យម
24.7 ឆ្នាំ
26.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton