Luxembourg U21 - England U21 (0-3), U21 UEFA European Championship, Qualification 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U21 UEFA European Championship, Qualification
សំណុ