Nepal - Yemen (0-2), WC QF, Asia 2023, International

Nepal
Nepal
0-2
ផព
Yemen
Yemen
ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-2
+7
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-0
+5
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អ្នកចូលរួម
13 735
អាយុមធ្យម
24.6 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Yemen
Yemen
Nepal
Nepal
ផព
00
Nepal
Nepal
Yemen
Yemen