Países Bajos U17 - Francia U17 (1-3), Copa Mundial Sub-17 2019, Internacional juvenil

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Copa Mundial Sub-17
កំពស់មធ្យម
176.5 cm
181.3 cm
អាយុមធ្យម
20 ឆ្នាំ
18.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Francia
Francia U17
Países Bajos
Países Bajos U17
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព