North Macedonia U19 - Bosnia and Herzegovina U19 (0-2), U19 Friendly Games 2024, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Friendly Games
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
North Macedonia
North Macedonia U19
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina U19