Rio Ave FC U19 - Boavista Porto U19 (1-2), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
ផព
10
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
01
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
ផព
32
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19
ផព
31
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19