SC Beira-Mar U19 - Sporting CP U19 (2-3), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-3
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ